TSX 48 modularsystem   (1023120)

TSX 48 modularsystem - 48x2,3kW (24x5kW)

ID ZBOŽÍ:
1023120
Cena produktu
Prodejní cena bez DPH / ks
m
Stmívací zařízení TSX 48 / TSX 48 AF je moderní systém splňující současné nároky
na řízení světelné techniky i nejnovější technické normy. Plně digitální řídící
jednotka umožňuje komunikaci pomocí síťového protokolu s počítačem v režii.
Obslužný program TSC diagnostika umožňuje provádět nastavení řídící jednotky
(jednotek) a sledovat diagnostiku systému přímo z řídícího centra.
Použití pro pevnou instalaci do divadel, TV studií apod.
Popis zařízení
Celé zařízení je osazeno v rozvaděčové skříni. Řídící jednotka Le 24x2,
jednotka SVJ 48 snímající výkonové jednotky, jistící obvody, stmívače a ventilátory
jsou osazeny na 19" rámu. Otvor pro přívod kabelů se nachází na dně rozvaděče.
Skříň je uzavíratelná dveřmi, které jsou prosklené v celé výšce 19" rámu.


Systém umožňuje použití libovolného počtu rozvaděčových
skříní. Každá řídící jednotka má svoji IP adresu, jsou propojeny
prostřednictvím ethernetové sítě a komunikují s PC pomocí protokolu
TCP/IP. Uživatel tak má k dispozici veškeré údaje o celém systému přímo
od osvětlovacího pultu. Na monitoru jsou graficky znázorněna případná
chybová hlášení (okruh bez napájení, okruh bez zátěže) a podrobné
informace o každém okruhu. Uživatel také může prostřednictvím
dotykové obrazovky editovat parametry jednotlivých stmívačů
a celého systému. Systém umožňuje ukládání libovolných pamětí
a jejich následnou aplikaci jako přednastavených scén
pomocí tlačítkových stanic. Využití funkce pro osvětlení hlediště,
pro univerzální světelné scény v multifunkčních objektech apod.

Vlastnosti TSX 48 modularsystem
48× 2,3 kW (24× 5 kW)
č. výrobku 1023120
• Ovládání plně digitální řídící jednotkou LE24×2
• 2x digitální vstup DMX 512 (připojení na svorkovnici)
• Ethernet port RJ-45
• 2 analogové výstupy
• 16 analogových vstupů
• Možnost uložení vlastních pamětí
• Spouštění předvolených scén přes externí
tlačítkové stanice. Tyto tlačítkové stanice mají 6
předvoleb a mohou být umístěné na libovolných
místech v budově.
• Jištění C10 A (2,3 kW) nebo C13 A/2 (5 kW).
• Z ásuvné stmívací moduly s pasivním
i aktivním chlazením
• Stmívací moduly pro zátěž 2× 2,3 kW a 1× 5 kW
• Spínací releové moduly pro zátěž 2× 2,3 kW
• Signalizační kontrolky IN1, IN2, OUT1, OUT2
na každém modulu
• Aktivní chlazení pomocí ventilátorů
se signalizací výpadku napájení
• Komunikace přes ethernet

Vlastnosti TSX 48 AF modularsystem
48× 2,3 kW (24× 5 kW) Ethernet
č. výrobku 1023125
• Disponuje stejnými vlastnostmi jako TSX 48
• Vzdálená administrace systému přes PC
• Z pětná diagnostika s chybovým hlášením do režie
• Digitální synoptická mapa komunikující s rozvaděči
(volitelně)

Vlastnosti řídící jednotky Le24x2
• Indikace napětí všech fází na displeji
• Nastavení startovací adresy pro DMX port A i B
• Přiřazení jakékoliv adresy DMX kterémukoliv
stmívači (PATCH)
• 8 křivek převodních charakteristik
• Nastavení předžhavení (PREHEAT) stmívače 0–10 %
• Nastavení maximálního napětí stmívače 90–100 %
• Nastavení doby odezvy (response time) 30 ms,
100 ms, 300 ms
• Přiřazení analogových vstupů jednotlivým
stmívačům
• Nastavení chování při výpadku signálu
– hold last, black out, fixní hodnota, uložený preset
• Diagnostika přes ethernetové rozhraní
• Monitorování a nastavení přes PC
• Uzamčení nastavených hodnot
• Testovací režim
Výrobce:
TS Dimmers